การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนาอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2563

30 มี.ค 2563      179 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 30 มีนาคม 2563  เวลา 09.30 น.

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน

นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยเป็นผู้กล่าวรายงานในวาระประชุมการมอบรายได้หลังจากจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 "วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ" จำนวน 4,091,176.21 บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด