การจัดกิจกรรม Mini Marathon เดิน - วิ่ง การกุศล มูลนิธินาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม)

15 ก.พ. 2563      277 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.00 น.

นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม Mini Marathon  เดิน - วิ่ง การกุศล มูลนิธินาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังต่อไปนี้ 1. เพื่อสร้างธนาคารความดี 2. ฝึกอบรมสร้างจิตอาสา จ่าแซม 3. เพื่อพัฒนาดูแลอนุสาวรีย์จ่าแซม 4 เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจน 5.เพื่อเป็นทุนเปิดศูนย์ Sam Academy และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และเป็นการรำลึกถึงวีรบุรุษที่กล้าหาญและเสียสละเพื่อส่วนรวม 

ณ  บ้านหนองคู ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน