เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์

3 ส.ค. 2561      435 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     เป็นหน่วยงานราชการที่สังกัดกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาดูแลรักษาผืนป่าอนุรักษ์ผืนหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่และบางส่วนของป่าสงวนแห่งชาติดงบังอี่ในท้องที่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด, อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์, และ อ.คำชะอี, อ.นิคมคำสร้อย,อ.หนองสูง, อ.เมือง จ มุกดาหาร

     เป็นผืนป่าที่มีความสำคัญด้านนิเวศวิทยามีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำหลากหลายที่หล่อเลี้ยงชีวิตราษฎรในจังหวัดร้อยเอ็ด,มุกดาหารและกาฬสินธุ์มาเป็นเวลาช้านานผืนป่าแห่งนี้เคยเป็นแหล่งหลบซ่อนและเป็นที่ตั้งฐานกำลังใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2516 - 2523 ต่อมารัฐบาลได้ใช้นโยบายการเมืองนำการทหาร หลังจากนั้นสถานการณ์ก็คลี่คลายลงในปี พ. ศ. 2529 กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ได้สั่งให้นายอดุลย์ ไกรลาศศิริ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 7 เข้ามาดำเนินการสำรวจเบื้องต้น พบว่ามีความเหมาะสมที่จะดำเนินการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อจะได้มีกฎหมายรองรับที่เข้มแข็ง และมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดกรมป่าไม้จึงได้นำเรื่องนี้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2529 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2529 ได้กำหนดให้ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่ (บางส่วน)

     เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ มีพื้นที่ประมาณ 151,242 ไร่ หรือประมาณ 242 ตารางกิโลเมตร และได้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2531 

     ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 112 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2531