วัดสระทอง

3 ส.ค. 2561      624 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

          ตั้งอยู่ในตัวเมือง บนถนนหายโศรก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  วัดสระทอง เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระสังกัจจายน์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวร้อยเอ็ดเคารพสักการะ โดยสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏแน่ชัด เมื่อปี พ.ศ. 2325 พระยาขัตติยะวงษา(ท้าวธน) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองร้อยเอ็ด คนแรก ได้พบพระสังกัจจายน์องค์นี้โดยบังเอิญ และเห็นว่ามีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มาก จึงได้นำมาประดิษฐานที่วัดสระทองเพื่อยกให้เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ในอดีตข้าราชการทุกคนต้องมาสาบานตนต่อหน้าหลวงพ่อว่าจะซื่อสัตย์ต่อบ้าน เมืองเป็นประจำทุกปี

          เดิมมีชื่อว่า “วัดศรีมงคล” ตั้งโรงเรียนขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2543 ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดศรีมงคล เปิดสอนหนังสือแก่เด็กนักเรียน โดยมีพระภิกษุสามเณรในวัดศรีมงคลเป็นครูสอน เท่าที่มีชื่อปรากฏก็คือพระครูวินัยธรรส พระภิกษุสิงห์ สุวรรณบล พระภิกษุพิมพ์ สุวรรณบล และสามเณรผ่อง จรัสฉาย ขณะนั้นมีนักเรียน 20 คน วิชาที่สอนได้แก่ วิชาภาษาไทย และเลขคณิต สถานที่สอนใช้วิหารหลวงพ่อสังกัจจายน์

          ต่อมาโรงเรียนวัดศรีมงคลโดยยกฐานะโรงเรียนขึ้นเป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด และเมื่อพุทธศักราช 2456 โรงเรียนวัดศรีมงคลสถานที่คับแคบไม่เพียงพอสำหรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นและสถานที่วัดก็ไม่สามารถขยายให้กว้างขวางได้ จึงได้ย้ายโรงเรียนมาเรียนที่ว่าการอำเภอเมืองเก่า ณ ริมคู ดังนั้น“วัดศรีมงคล”  เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสระทองนั้นเป็นต้นมา อีกทั้งอาจเพราะชาวบ้านเรียก สระในวัดว่า สระทอง จึงอาจเป็นที่มาของชื่อวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำในสระทอง ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ในราชพิธีต่าง ๆ ทางราชการก็ได้นำน้ำจากสระดังกล่าวนี้ไปทำพิธีเพื่อความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลอีกด้วย

          ทางวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสักการะได้ ในระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.ของทุกวัน รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชมแต่อย่างใด